Παιχνίδια προηγούμενων διοργανώσεων

 

Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους θα μπορέσετε να δείτε τα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες διοργανώσεις. Ελπίζουμε να βρείτε κάτι που σας αρέσει

 

Έτος: 2014

Θέμα: “We don’t see things as they are, we see them as we are.”

https://globalgamejam.org/2014/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2015

Θέμα: “What do we do now?”

https://globalgamejam.org/2015/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2016

Θέμα: “Ritual”

https://globalgamejam.org/2016/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2017

Θέμα: “Waves”

https://globalgamejam.org/2017/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2018

Θέμα: “Transmission”

https://globalgamejam.org/2018/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2019

Θέμα: “What home means to you”

https://globalgamejam.org/2019/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2020

Θέμα: “Repair”

https://globalgamejam.org/2020/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2021

Θέμα: “Lost and Found”

https://globalgamejam.org/2021/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2022

Θέμα: “Duality”

https://globalgamejam.org/2022/jam-sites/global-game-jam-athens/games

 

Έτος: 2023

Θέμα: “Roots”

https://globalgamejam.org/2023/jam-sites/global-game-jam-athens/games