Όροι συμμετοχής στο Global Game Jam [Athens] 2024

26 – 28 Ιανουαρίου 2024

********************

1. Αντικείμενο – Στόχος

1.1. Η διοργάνωση «Global Game Jam [Athens]» (εφεξής «η Διοργάνωση») είναι μία Διοργάνωση δημιουργίας παιχνιδιών (computer, console,smartphone, board games, card games, κλπ) η οποία θα διενεργηθεί στις 26 – 28 Ιανουαρίου 2024 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Πειραιώς 254). 1.2. Η Διοργάνωση διεξάγεται στα πλαίσια του Global Game Jam (www.globalgamejam.org) από την μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία GIFTED Hellas ΑΜΚΕ (εφεξής Συντονιστής Διοργάνωσης) και την εταιρία ViRA και διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο της διοργάνωσης (www.globalgamejamathens.gr).

1.3. Στόχος της Διοργάνωσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής παιχνιδιών στην Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία ομάδων παραγωγής παιχνιδιών, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους game developers να αναδείξουν το ταλέντο τους.

2. Διοργανωτής

2.1. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας και οργάνωσης του Συντονιστή Διοργάνωσης έχει οριστεί ο Γιώργος Καζαμίας και η Γιούλη Γιαννακαρίου.

3. Η διεξαγωγή της Διοργάνωσης

3.1. Η Διοργάνωση ξεκινάει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024. Οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξης θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

3.2. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2024. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανά ειδικότητα developer. Οδηγίες για την υποβολή συμμετοχής θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

3.3. Μέρος στη Διοργάνωση μπορεί να λάβει όποιος το επιθυμεί, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν είτε σε δική τους ομάδα είτε σε κάποια από τις ομάδες που θα δημιουργηθούν μετά την ανακοίνωση του θέματος. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους καθ’ όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.

3.4. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα, αλλά συνίσταται να μην ξεπερνούν τα τέσσερα (4) άτομα.

3.5. Τα παιχνίδια που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της Διοργάνωσης θα έχουν κοινό θέμα, που θα αποφασιστεί από το Global Game Jam και θα ανακοινωθεί μέσω του Υπεύθυνου Διοργάνωσης.

3.6. Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος του παιχνιδιού (computer, console, smartphone, board games, card games, κλπ) που μπορεί να δημιουργηθεί.

3.7. Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να έχουν κάνει οποιαδήποτε προετοιμασία για το παιχνίδι τους. Το παιχνίδι και τα στοιχεία που το αποτελούν θα πρέπει να δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου στο χώρο της Διοργάνωσης.

3.8. Οι συμμετέχοντες στη Διοργάνωση δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι το παιχνίδι που θα δημιουργηθεί δε θα προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Η ευθύνη για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα και όχι τον Διοργανωτή.

3.9.α. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) του Global Game Jam, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της https://globalgamejam.org/code-conduct

3.9.β. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12, 13, 15, 16 και 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (δικαιώματα διαφανούς ενημέρωσης, πληροφόρησης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής για την επεξεργασία δεδομένων), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Διοργανωτές, στο email με τίτλο μηνύματος «Προσωπικά Δεδομένα».

3.10. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση οι συμμετέχοντες εκχωρούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο, να παρουσιάζει τα στοιχεία και τα παιχνίδια του συμμετέχοντα στη Διοργάνωση, μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Διοργάνωσης, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό, προκειμένου να προωθήσει τη Διοργάνωση και το έργο του Διοργανωτή.

3.11. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση οι συμμετέχοντες αποδέχονται τον όρο του Συντονιστή της Διοργάνωσης και παραχωρούν τον πηγαίο κώδικα και τα assets που τυχόν θα δημιουργήσουν (open source) υπό την άδεια χρήσης Creative Commons, share, alter, no sell license. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς.

3.12. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αποδέχονται τον όρο του Συντονιστή της Διοργάνωσης να φωτογραφίζονται ή/και βιντεοσκοπούνται. Οι συμμετέχοντες εκχωρούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο να παρουσιάζουν τις φωτογραφίες ή/και τις βιντεοσκοπημένες λήψεις του συμμετέχοντα στη Διοργάνωση, μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Διοργάνωσης, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό, προκειμένου να προωθήσει τη Διοργάνωση και το έργο των Διοργανωτών. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν αποδέχονται τον ανωτέρω όρο, οφείλουν να ενημερώσουν τον Διοργανωτή και να μην συμμετέχουν στις δραστηριότητες που τους έχει γνωστοποιηθεί πως θα βιντεοσκοπηθούν ή/και προβληθούν μέσω live streaming. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές, στο email με τίτλο μηνύματος «Διαγραφή φωτογραφίας».

3.13. Η συμμετοχή στη Διοργάνωση προϋποθέτει την πρόσβαση, σίτιση, διανυκτέρευση και δημιουργία παιχνιδιού με ιδία μέσα του συμμετέχοντα.

3.14α. Η συμμετοχή στη Διοργάνωση προϋποθέτει την εγγραφή του συμμετέχοντα στο discord server του Global Game Jam [Athens] (https://discord.gg/eVN6aVu2ZC). Οι συμμετέχοντες πριν την είσοδό τους στο Discord server πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής στον Discord server του Global Game Jam [Athens].

3.14.β. Η είσοδος του συμμετέχοντα στον Discord server αποτελεί απόδειξη ότι έχει προηγουμένως αποδεχτεί τους όρους χρήσης του Discord server του Global Game Jam [Athens].

3.14.γ. Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση, που αφορούν ενδεικτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης, τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, τη δημιουργία λογαριασμών των μελών της ομάδας και των παιχνιδιών στο επίσημο site της διοργάνωσης, παράδοση του παιχνιδιού, ανέβασμα του παιχνιδιού στο επίσημο site της Διοργάνωσης, παράδοση του video της παρουσίασης, πληροφορίες για την παρουσίαση των παιχνιδιών κλπ. θα γίνονται στον Discord server. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και/ή τα προσωπικά μηνύματα που λαμβάνουν από τους Διοργανωτές. Μετά την ανακοίνωση θεωρείται πως ο συμμετέχων έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο εκάστης και τυχόν μην ανταπόκριση του σε αυτή αποτελεί υπαιτιότητα του ως προς τα τυχόν αποτελέσματα αυτής, όπως πχ. η παράλειψή του συμμετέχοντα από εκάστη δραστηριότητα, η μη συμμετοχή του στη διοργάνωση κλπ.

3.15. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις προθεσμίες που τίθενται από τους διοργανωτές ως προς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ομαλή εξέλιξη της Διοργάνωσης, όπως ενδεικτικά τη δημιουργία λογαριασμών των μελών της ομάδας και των παιχνιδιών στο επίσημο site της διοργάνωσης, παράδοση του παιχνιδιού, ανέβασμα του παιχνιδιού στο επίσημο site της Διοργάνωσης, παράδοση του video της παρουσίασης κλπ. Σε περίπτωση καθυστέρησης από πλευράς των συμμετεχόντων αυτοί θα αποκλείονται από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις χωρίς ευθύνη των Διοργανωτών,

3.16. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματικές βλάβες, προβλήματα υγείας κλπ των συμμετεχόντων, των επισκεπτών και οποιουδήποτε τρίτου, είτε στον χώρο της Διοργάνωσης, είτε στον περιβάλλοντα χώρο της Διοργάνωσης, είτε αυτά συμβούν κατά τη διάρκεια της Διοργάνωσης είτε πριν είτε μετά.

3.17. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες, φθορές, κλοπές, βλάβες ή ζημιές μερικές ή ολικές που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση) στον εξοπλισμό, τα έργα, τα υλικά διακόσμου ή / και τα προσωπικά ή άλλα αντικείμενα των συμμετεχόντων, των επισκεπτών και οποιουδήποτε τρίτου, είτε στον χώρο της Διοργάνωσης, είτε στον περιβάλλοντα χώρο της Διοργάνωσης, είτε αυτά συμβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης είτε πριν είτε μετά.

3.18. Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προκάλεσε, σε περίπτωση που οι Διοργανωτές θεωρηθούν υπόλογοι απέναντι σε τρίτους.

3.19. Ο Συμμετέχων είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τη δημιουργία και τις επιδείξεις των έργων, ενώ οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στον παθόντα. Σε περίπτωση που οι Διοργανωτές θεωρηθούν υπόλογοι έναντι τρίτου, ο Εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκλήθηκε στους Διοργανωτές.

3.20. Ο Συμμετέχων είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζημία που έγινε από τον ίδιο, από υπαλλήλους του, από συνεργάτες του ή / και από κάθε άλλο άτομο συνδεδεμένο μαζί του, σε πάσης φύσης εγκαταστάσεις, κτίρια, δάπεδα, στον περιβάλλοντα χώρο της Διοργάνωσης και λοιπά αντικείμενα στο χώρο της Διοργάνωσης.

3.21. Ο Συμμετέχων οφείλει να μην προβαίνει σε καμία μετατροπή των χώρων ή σε αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέρα από αυτόν που του παραχωρήθηκε.

3.21. Ο Συμμετέχων οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και να τηρεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την πανδημία Covid-19.

3.22. Ο Συμμετέχων οφείλει να διατηρεί ελεύθερες τις διελεύσεις προς τις εξόδους και τις εξόδους κινδύνου καθώς και προς τα πυροσβεστικά σημεία του κτιρίου.

3.23. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση στον χώρο της Διοργάνωσης εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

3.24. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους της Διοργάνωσης.

3.25. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της Διοργάνωσης.

3.26. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δημιουργία απορριμμάτων στους διαδρόμους ή στους χώρους της Διοργάνωσης.

3.27. Η υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.

4. Παρουσίαση των παιχνιδιών της Διοργάνωσης

4.1. Ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης θα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα παιχνίδια τους σε εκδήλωση που θα οργανωθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Λεπτομέρειες για την ημέρα και ώρα της τελετής παρουσίασης θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

4.2. Ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει περισσότερες της μίας εκδηλώσεις παρουσίασης των παιχνιδιών στο κοινό.

5. Τελικές διατάξεις

5.1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ή/και να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής της ή/και να ματαιώσει τη Διοργάνωση, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Διοργάνωσης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης στον Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

5.2. Σε περίπτωση ακυρότητας όρου ή όρων της παρούσας δε θίγεται το κύρος και η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας Σύμβασης.

5.3. Οι Διοργανωτές και οι Συμμετέχοντες θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει είτε ως προς την ερμηνεία είτε ως προς την εκτέλεση των παρόντων και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτούς να επιλύεται με διαπραγματεύσεις ή μέσω κάποιας διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς, όπως η Διαμεσολάβηση, σε πνεύμα καλής συνεργασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον τρόπο αυτό, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

5.4. Η συμμετοχή στη Διοργάνωση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.