Χώρος

Το Global Game Jam [Athens] 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στην οδό Πειραιώς 254.

Ο χώρος διαθέτει παρκινγκ.